> 1 <

Автор Сообщение

epukuso

Members


Online status

1 сообщений

Расположение: Micronesia
Род занятий:
Возраст:

#27289   02-10-2017 15:18 GMT3 часа(ов)      
Empik Wprowadza Ebooki W Formacie Mobi!<img class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="https://universalsurvival.pl/wp-content/uploads/ebook_okladka-1-700x467.jpg" width="254" />

Aby uzyska&覿 dost&觑p do wszystkich mo&訴liwo&訓ci, w&觺&覽cz obs&觺ug&觑 JavaScript w przegl&覽darce. Dzi&觑kujemy! Wskutek zacierania si&觑 granic mi&觑dzy zakresami medi&覫w, tradycyjna ksi&覽&訴ka jest wydawana na papierze , ale niekiedy towarzysz&覽 jej materia&觺y audiowizualne, zawarte na p&觺ytach czy kasetach, za&訓 ksi&覽&訴ka elektroniczna z natury &觺&覽czy tekst z multimediami , co zawdzi&觑cza&覿 mo&訴na jednolito&訓ci elektronicznego medium.

Interaktywno&訓&覿 - &觺&覽czenie najrozmaitszych typ&覫w medi&覫w w jednolitej postaci elektronicznej, niemo&訴liwe do uzyskania w tak szerokim zakresie w ksi&覽&訴ce tradycyjnej. Poza tym system nawigacyjny i wyszukiwawczy jest niepor&覫wnanie bogatszy i skuteczniejszy, ni&訴 w ksi&覽&訴ce tradycyjnej.

Po zakupieniu eBooka, otrzymacie Pa&觼stwo e-mail z potwierdzeniem realizacji zam&覫wienia oraz dodatkowo mail z linkiem umo&訴liwiaj&覽cym pobranie poliku z eBookiem. Mo&訴na r&覫wnie&訴 zalogowa&覿 si&觑 eKsi&觑garni przej&訓&覿 do zak&觺adki „Moje konto” i tam download po wybraniu przycisku: „Moje eKsi&覽&訴ki” pobra&覿 plik z zakupion&覽 publikacj&覽. W razie utraty lub ch&觑ci ponownego pobrania pliku mo&訴na, po zalogowaniu si&觑 na swoje konto i klikni&觑ciu na odsy&觺acz „Moje eKsi&覽&訴ki”, pobra&覿 plik po raz kolejny.<img class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="https://static.lulu.com/cmsmedia/home/en/luluhome-8-howdoyoululu-v2.jpg " width="254" alt="e-book,ebook,czytaj e-book,pobierz e-book,co to e-book,czym jest e-book,czytanie e-book,czytnik e-book"/>
> 1 <