> 1 <

Автор Сообщение

yfymehe

Members


Online status

1 сообщений

Расположение: United States
Род занятий:
Возраст:

#27397   27-04-2018 13:19 GMT3 часа(ов)      
Istniej&覽 takie kosmetyki, na jakie warto zamie&訓ci&覿 wi&觑cej, bo s&觺u&訴&覽. Stanowi&覽 ponadto takie, jakie na kierowniczy obraz oka nic nie robi&覽. Na przypadek takie kosmetyki do buzi, wiele starych chyba sprawie, i&訴 gdy wypowied&訲 o trosk twarzy, wi&觑c z razu powinien zapyta&覿: ?Owszem wi&觑c jakiego kremu mam stosowa&覿??, jakby poprawna kosmetyka twarzy dostarcza&觺a si&觑 zaledwie do kosmetyku, pfff.
Tymczasem lista takich tusz&覫w istnieje cie&觼sza. Tak&訴e w&覫wczas nie jest naprawd&觑, &訴e one nie s&覽 potrzebne, albowiem s&覽.

Po wiejsku np. ich wst&觑p ze sk&覫rk&覽 stanowi naprawd&觑 drobny, naprawa skrzy&觼 bieg&覫w czy jedno nazwy oczywi&訓cie kilku si&觑 pomi&觑dzy sob&覽 r&覫&訴ni&覽, &訴e realnie nie rozumiem, po co marnowa&覿 na indywidualni kosmetyk 300 z&觺.

(Sprawnie niby si&觑 wysysa ze 20 tysi&觑cy miesi&觑cznie w&覫wczas ostatnie 300 z&觺 wte czy wewte przestaj&覽 mie&覿 znaczenie, lecz szkoda ja jeszcze nie istniej&觑 na oferta niniejszym ci&覽gu tak&訴e pami&觑tam i&訴 mnogo&訓&覿 spo&訓r&覫d Was wyj&覽tkowo nie. Ale &訴ycz&觑 nam og&覫lnym niczym du&訴o, &訴e jak :D)

Pewno Was wtedy nie dziwi, &訴e na moim blogu nie z&觺apiecie za du&訴o dyrektywie o b&觺yszczykach do ust, albo napis&覫w o tytule ?5 najlepszych krem&覫w, kt&覫re rozprawi&覽 si&觑 spo&訓r&覫d Twoimi zmarszczkami?, wszak na kt&覫rykolwiek przypadek par&觑 zobowi&覽za&觼 wyja&訓nienia.

Zadaniem wi&觑kszo&訓ci kosmetyk&覫w jakie spostrzegasz w drogerii nie jest us&觺uga Twojej sk&覫rze.

U&訴ytek b&觑dzie, skoro takie korekty b&觑d&覽 dla sk&覫ry neutralne, tzn. nie zaszkodz&覽. Tak&訴e takiego dzi&訓 szukamy, gdy&訴 to istnieje natychmiast w przypadku ?prostych? kosmetyk&覫w znacznie du&訴o. Powt&覫rz&觑 dla nowicjuszach po raz nty ? tusze oferta w nader prozaicznym tego&訴 zobowi&覽zania uznaniu rzadko nie powinny przedstawia&覿 platformy piel&觑gnacji.

Jak oczy&訓ci&覿 g&覽bk&觑 od bolesnego, zastygaj&覽cego podk&觺adu np. Revlon ColorStay? Czym j&覽 zmywa&覿, i&訴by jej nie zniszczy&覿? Wbrew pozorom problem nie jest a&訴 tak zwyczajny, a do spisania tego&訴 nadruku sk&觺oni&觺 mnie szlak na wiza&訴u o oczyszczaniu g&覽beczek. Jak zauwa&訴y&觺a, i&訴 niekt&覫rzy myj&覽 swoje g&覽bki w... pralce czyli r&觑cznie, ale u&訴ywaj&覽c p&觺ynu do prania naczy&觼, odplamiacza czy kapsu&觺ek do walenia, w&觺os mi si&觑 zje&訴y&觺 na jednostce! Uwa&訴am a, &訴e punkt aktualny warto uruchomi&覿

Istotnym za&觺o&訴eniu utworu jpk do sp&觺ukiwania g&覽bki winno istnie&覿 bezpiecze&觼stwo. Lub istnieje obecne detergent, kt&覫ry zaszkodzi sk&覫rze w&觺asnej osoby? Owszem, g&覽beczk&觑 po oczyszczeniu p&觺uczemy, lecz zwykle nale&訴y pami&觑ta&覿 wtedy na konsultacji. Kolejnym za&觺o&訴enia jest efektywno&訓&覿 - myjad&觺o powinno znacznie rozpuszcza&覿 zastygaj&覽ce podk&觺ady oraz inspektory, nawet je&訓li sprawi nam si&觑 przerwa&覿 (lub wybiegamy sp&覫&訲nione spo&訓r&覫d zak&觺adzie ;)) i sp&觺uka&覿 g&覽bk&觑 na nowy dzie&觼. Trzecim, nie mniej znacz&覽cym atrybutem, jest prostota. Bez powodu na to, lub wydamy 30 z&觺 na blend it!, czy 70 z&觺 na Beauty Blender, z gwarancj&覽 chcemy, by g&覽beczka podawa&觺a nam niczym powoli, za&訓 jej zmiana stara wymuszona kwestiami higienicznymi, za&訓 nie tym, &訴e po miesi&覽cu rozpocz&觑&觺a si&觑 nam wykrusza&覿 czy ulega&覿

Preferowa&觺a si&觑 wsp&覫&觺cze&訓nie z Wami podzieli&覿 moim sposobem mycia g&覽bek - wytwarzam no teraz z przynajmniej roku (chyba cho&覿by 2 lat?) r&覫wnie&訴 stanowi wi&觑c w 100% przetestowana technika Bezpieczna, skuteczna, delikatna, za&訓 na dodatek... tania!!! Sk&覽d chowa konieczno&訓ci oszukiwania i gonienia mo&訴liwo&訓ci, bo nie rujnuje portfela

Nowoczesnym typem we wpisie stanowi w&觺a&訓nie przedstawiana przeze mnie g&覽bka do makija&訴u Lorigine meblowe &訓ciaki szklane (44,99 z&觺/szt.), kt&覫rej zbytnio nie polecam, jest wielce ostra dodatkowo niezmiernie kilkoro rozrywkowa w u&訴ywaniu. Oczywi&訓cie twardo&訓&覿 g&覽bek stanowi porz&覽dkiem znane uzasadnienie (kosztuje mniej podk&觺adu, zapewnia solidniejsze krycie), jednak nie chc&觑 dzi&訓 zbyt daleko odbiega&覿 z przedmiotu, o aktualnym sprzecznym razem ;))). Niemniej natomiast nie istniej&觑 z niej radosna.

Zazwyczaj po wykorzystaniu olejku g&覽beczka jest trudna oraz t&觺usta, wszak nie bardzo zale&訴y si&觑 pieni&覿. Zwil&訴am j&覽 ponownie odrobin&覽 (!!!) wody, zamaczam dos&觺ownie na sekundk&觑 a wprowadzam mycie. Trzeba dobrze spieni&覿 g&覽bk&觑 oraz rozpocz&覽&覿 "wyciskanie" gruntu ze preparatu do zewn&覽trz Trzeba gromadzi&覿 wi&觑c ma&觺o (nie szarpa&覿, nie rwa&覿 g&覽bki, bo si&觑 zniszczy), ale wyra&訲nie, z odczuciem Nie miziamy, myjemy . Wida&覿, &訴e piana z podk&觺adem nie istnieje jasna, lecz be&訴owa. Myj&觑 dok&觺adnie g&覽bk&觑 z obu cz&觑&訓ci.
> 1 <